Efektivní sociální politika a zdravotnictví

Moje životní a politické postoje

Falešný soucit a plýtvání nikomu nepomohou.

Je nezbytné poskytnout pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.
Sociální politika a zdravotnictví jsou však financovány především z peněz daňových poplatníků. Je proto nepřípustné nakládat s těmito prostředky neodpovědně a neefektivně a umožnit jejich zneužívání lidmi, kteří pomoc nepotřebují.

Motivace je často nejlepší formou pomoci.

Nedílnou součástí vyspělé společnosti je princip solidarity.
Čím více však budeme motivováni k tomu, abychom se o sebe starali sami, čím méně budeme omezováni daněmi a bezbřehými předpisy, tím úspěšnější a spokojenější můžeme být.

Věřím ve zdravý rozum a odpovědnost.

Každý z nás je odpovědný za vlastní osud, osud rodiny, obce i státu.
Rád bych napomohl tomu, aby se v naší zemi vyplatilo pracovat, aby ti, kteří jsou aktivní, za svou aktivitu nebyli trestáni spoustou bezbřehých daní a předpisů a aby sociální systém pomáhal těm, kteří pomoc opravdu potřebují, ne těm, kteří jej zneužívají.


Profil na Facebooku
© 2010     ODS     Milan Pešák