Lidé, kteří mne podporují:

PhDr. Josef Cerha

Pana doktora Milana Pešáka znám již dostatečně dlouho.

Poprvé jsme se potkali v osmdesátých letech, v době, kdy nebylo snadné něco pořádně dělat nebo o něco se důkladně zajímat.

Jsem o něco starší, a tak si mohu dovolit říct, že mě tehdy ten mladý muž zaujal. Hodně špatně viděl, ale nefňukal. Hledal řešení, která by opravdu pomáhala, která by nebyla jen obyčejnou konzumací.

V letech 1992 až 2000 byl mým přímým nadřízeným. V té době jsem rozvíjel projekt rehabilitace a podpory nevidomých a slabozrakých lidí. Je znám pod názvem Tyfloservis a právě se dožívá dvaceti let.

Naším krédem není dávat lidem ryby, ale učit je ryby chytat, a tak: učíme nevidomé novým způsobem číst a psát, chodit s bílou holí nebo si samostatně připravovat pokrmy. O tom, jak úspěšně, by měli hovořit ti, kteří naše služby využívali. Za tu dobu jich bylo už několik desítek tisíc.

Snažíme se dobře poznat toho, komu jsou služby určeny a dobře připravit toho, kdo služby poskytuje.

Třetím pólem pak jsou ti, kteří vytvářejí podmínky a pravidla. Milan byl tím, kdo rozvoj a podobu naší služby pro nevidomé velmi pozitivně ovlivnil.

Všem, kteří se snaží o něco prospěšného, bych přál takového nadřízeného, jakým je Milan Pešák. Jeho podpora byla jasná, vždycky se snažil věcem porozumět a odlišoval, co opravdu prospívá a co je mimo.

PhDr. Josef Cerha,
ředitel obecně prospěšné společnosti Tyfloservis


MUDr. Jiří Jungwirth

S panem doktorem Pešákem jsem se poznal před čtyřmi lety v souvislosti s jeho funkcí radního Magistrátu hlavního města Prahy, při projednávání úředních záležitostí, které se týkaly zdravotnictví Prahy 3. Již při prvním kontaktu na mě zapůsobil jako silná osobnost s mimořádnou empatií a hlubokými odbornými znalostmi úřední problematiky. Rychle a bez zbytečných průtahů vyřešil problém, se kterým jsme se na Praze 3 potýkali léta. Po celé čtyři roky jsem sledoval jeho činnost ve funkci radního. Díky jeho aktivitě při řešení problémů se pražské zdravotnictví za čtyři roky jeho působení na magistrátu posunulo o pořádný kus správným směrem.

Je faktem, že za celé čtyři roky nebyla s jeho osobou a jeho rozhodnutími spojena žádná aféra. S penězi daňových poplatníků nakládal citlivě a adresně směroval nemalé prostředky potřebným.

Pro ODS a pro mě osobně představuje v nové době perspektivní typ politika – odborníka, pracovitého člověka a člověka lidsky mimořádně slušného – gentlemana.

Pro volbu do Senátu mají lidé v obvodě, ve kterém kandiduje, štěstí a mimořádně snadnou volbu.

MUDr. Jiří Jungwirth,
chirurg, ředitel Sanatoria sv. Anny, Praha 3,
předseda sociální a zdravotní komise MČ Praha 3


Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA

S Milanem Pešákem spolupracuji již více než 3 roky. Milan Pešák je člověk, který svojí prací na magistrátě hl. m. Prahy vždy hledal cesty jak řešit problémy pražského zdravotnictví. Samo o sobě je velmi komplikované a problémů má spoustu. Panu Milanu Pešákovi se např. podařilo nalézt jak účelně koordinovat a spravedlivě financovat lékařskou službu první pomoci, mimochodem první úkol, který jsme společně začali řešit. Pražané možná nevědí, že pan radní významně podporuje i nelékařská zdravotnická povolání, zejména sestry, kterých měla Praha v minulých letech nedostatek. Milana Pešáka si velmi vážím nejen proto, že svým příkladem dokazuje, že nezná překážky, ale i tím, že je politikem pracovitým, slušným a skromným. Takové potřebujeme!

Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA,
Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2


Jan Lorman

Milý Milane, znám tě už bezmála 15 let, od doby, kdy jsme poprvé spojili síly v protestu proti snížení dotací pro nevládní organizace. A nešlo nám jen o slabozraké a nevidomé či o seniory. Dokazovali jsme zastupitelům Hlavního města Prahy, poslancům a úředníkům, že nevládní organizace jsou pro společnost užitečné a vykonávají nepostradatelné služby.

Před čtyřmi lety jsi mne překvapil, protože jsi přestoupil takříkajíc na druhou stranu barikády. Říkal jsem si: »Co to ten Milan dělá, přinese jeho nová role užitek těm, kteří ho mnoho let potřebovali? Nebudou jeho noví kolegové jeho zdravotní postižení zneužívat? Zůstane sám sebou? Neztratí se v proudu silných a mocných lobby?«

Obstál jsi v té zkoušce se ctí. Jsi stále stejný, tj. normální člověk, který se dokáže v pravou chvíli zastat slabších.

Držím ti palce, potřebujeme Tě.

Honza Lorman,
ředitel a předseda výboru občanského sdružení ŽIVOT 90


PhDr. Jan Pičman

S panem PhDr. Milanem Pešákem, radním hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, se znám z příležitostných jednání týkajících se problematiky Jedličkova ústavu a škol v Praze. Jednání s ním vždy probíhala v neformálním, srdečném a velmi přátelském duchu. PhDr. Pešáka jsem měl možnost poznat jako nesmírně slušného člověka. Jedličkův ústav u něj vždy nalezl pochopení a podporu. Osoby PhDr. Milana Pešáka si velice cením a vážím, lidé jako on si zasluhují, aby dál působili v politickém životě. Proto plně podporuji jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky.

PhDr. Jan Pičman,
ředitel Jedličkova ústavu a škol v Praze


Ing. Jiří Procházka

Pana Milana Pešáka znám již z doby, kdy pracoval ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých. Oceňuji jeho umění pohlížet na věci v souvislostech a s nadhledem. Z osobní zkušenosti preferuje seriozní a věcná řešení. Moji podporu má také pro dlouhodobě jasné, neměnné postoje a svůj typický lidský přístup.

Ing. Jiří Procházka
ředitel Palaty - Domova pro zrakově postižené


MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA

PhDr. Milana Pešáka, radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, znám již nejméně čtyři roky z různých jednání o pražském zdravotnictví a zdravotní péči. Jedná se o velmi vnímavého, koncepčně uvažujícího člověka se smyslem pro pomoc nejvíce potřebným. Oceňuji výbornou spolupráci s naší nemocnicí a velkou pomoc, jíž nám poskytoval. Porozumění a podpory se nám z jeho strany dostalo i pro významný projekt Centra paliativní péče, který je připraven k realizaci, přičemž bude k prospěchu obyvatelům Prahy. Ze všech těchto důvodů jsem přesvědčen, že jeho zvolení do Senátu Parlamentu České republiky by bylo pro občany, a to nejen Prahy, přínosem.

MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA,
ředitel Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze


Zdeněk Vrba

Milana Pešáka znám už dlouhá léta. Nejprve jsem ho vnímal jen jako posluchače mých rozhlasových Nočních proudů.

Až později jsem pochopil, že je to člověk, který se dokonale vypořádal se svým hendikepem. Nejen díky tomu dokáže lidem naslouchat mnohem pozorněji než kdokoliv jiný. A potřebné umění naslouchat druhým se u nás stává velmi vzácným. V politice zejména.

Dnes už také vím, že je to »srdcař« a bojovník. Za pražské zdravotnictví, za své Jižní Město, pro dobrou věc.

Přál bych mu, aby mohl bojovat i za svůj senátní obvod.

Milan Pešák Vám bude naslouchat a potom hledat optimální řešení.

To je vzácný úkaz.

Zdeněk Vrba,
moderátorProfil na Facebooku
© 2010     ODS     Milan Pešák